بیمه ثالث

نرخ بیمه شخص ثالث انواع خودرو سال 1400 + جدول
اخبار ایران
12 فروردين 1400
هرگونه خسارت مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی به عهده بیمه شخص ثالث است. بر اساس قانون، خرید بیمه شخص ثالث برای تمام خودروها اجباری است و نداشتن این بیمه عواقب جبران ناپذیری برای...
نرخ بیمه شخص ثالث انواع خودرو سال 99 + جدول
اخبار
اخبار ایران
10 مرداد 1399
هرگونه خسارت مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی به عهده بیمه شخص ثالث است. بر اساس قانون، خرید بیمه شخص ثالث برای تمام خودروها اجباری است و نداشتن این بیمه عواقب جبران ناپذیری برای...