بهانه‌ها

اگر موفقیت‌ می‌خواهید، این ۱۰ بهانه را کنار بگذارید
هرمز پوررستمی
موفقیت و کارآفرینی
09 آبان 1394
بهانه بی‌بهانه! هیچ کس با این بهانه‌ها به جایی نرسیده. آدم‌های موفق با بهانه میانه خوبی ندارند. گاه، حتی اگر این بهانه‌ها موجه به نظر‌ می‌رسند نیز نباید به آن‌ها متوسل شویم. ما همیشه باید راهی پیدا...