برنامه جذب مشتری

برای رشد استارت‌آپ از مهندسی معکوس استفاده کنید
حمیدرضا تائبی
استارت‌آپ
30/11/1397 - 03:20
نکته مهمی که به عنوان یک کارآفرین باید به آن توجه داشته باشید این است که از مقایسه خود با دیگران دوری کنید. به واسطه آن‌که این قیاس سودی برای شما به همراه ندارد. موضوع مهمی که باید به آن توجه داشته...