بدافزار موبایلی

ایران دومین کشور جهان از نظر آلودگی به بدافزارهای موبایلی معرفی شد
15 فروردين 1396
موسسه تحقیقاتی کسپرسکی گزارش سالانه خود درباره آمار و ارقام‌های بدافزارها و آلودگی کشورها به انواع ویروس‌ها و بد‌افزارها را منتشر کرد. یکی از نکات منفی این گزارش، قرار گرفتن ایران در رتبه دوم بدترین کشورهای آلوده به بدافزارهای موبایلی است.
اشتراک در بدافزار موبایلی