بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 98

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی در سال 98
اخبار ایران
18/01/1398 - 10:25
برای دانلود فایل دستور اداری دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1398، راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1398 و کد فعالیت و میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1398 ادامه...