بارکو

دانلود کنید: اپلیکیشن بارکو (درخواست آنلاین خودرو برای حمل بار)
امین رضائیان
دانلود
17 شهريور 1396
شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که تمایل داشته باشید باری را از یک مبدأ به مقصد دیگری منتقل کنید و نتوانید از خودروی خود برای انجام این کار استفاده کنید. در این شرایط اپلیکیشن بارکو می‌تواند...