بارکو

دانلود کنید: اپلیکیشن بارکو (درخواست آنلاین خودرو برای حمل بار)
امین رضائیان
دانلود
17/06/1396 - 19:05
شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که تمایل داشته باشید باری را از یک مبدأ به مقصد دیگری منتقل کنید و نتوانید از خودروی خود برای انجام این کار استفاده کنید. در این شرایط اپلیکیشن بارکو می‌تواند...