اینترنت شاتل

شاتل برای نخستین‌بار در ایران خدمات همگرای ثابت و همراه ارائه می‌کند
28 بهمن 1396
رئیس هیات مدیره و موسس گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل‌‌ از ارائه نخستین تجربه همگرایی خدمات ثابت و همراه توسط این گروه و برای نخستین بار در ایران خبر داد.
اشتراک در اینترنت شاتل
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال