اینترنت دانش آموزی

سرویس اینترنت دانش آموزی همراه اول- ویژه بازگشایی مدارس
اخبار ایران
11/08/1399 - 12:20
همراه اول به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و به منظور فراهم کردن بستر لازم برای استفاده دانش آموزان و دانشجویان از محتوای آموزشی مورد نیاز خود، طرح‌های ویژه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را ارائه...