اینترنت خودروها

V2V: اینترنت خودروها
محمد اذان‌گو
خودرو
03/04/1396 - 08:58
فاصله‌ی ما تا رسیدن به خودروها و شبکه‌های جاده‌ای تمام اتوماتیک کمتر از همیشه شده است، رسیدن به جایی که در آن سرنشین خودرو تنها مقصد را تعیین کرده و سپس می‌تواند با خیالی آسوده به مطالعه روزنامه...