اینترنت ارزان

تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات توسط مراکز دانشگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است و کاهش قیمت اینترنت این مراکز می‌تواند گام مهمی در راستای افزایش تولید محتوای علمی در کشور باشد. روز گذشته، جلسه کنترل پروژه شبکه ملی اطلاعات با حضور تمام مسوولان مربوط برگزار شد و کاهش قابل توجه تعرفه اینترنت دانشگاه‌ها برای تسریع در راه‌اندازی شبکه علمی کشور یکی از مهمترین اخبار این جلسه بود.
اشتراک در اینترنت ارزان