ایران تله کام

فراخوان و آغاز مراحل ثبت‌نام متقاضیان مشارکت بخش داخلی هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی - ایران تله‌کام 2016 - به زودی آغاز خواهد شد. سایت ایران تلکام در اطلاعیه‌ای از کلیه متقاضیان مشارکت درخواست کرده تا با تکمیل فرم مربوطه، تقاضای اولیه خود را جهت ثبت در بانک اطلاعاتی نمایشگاه، تا قبل از شروع جانمایـی جهت امکان اطلاع‌رسانی به ستاد برگزاری نمایشگاه هفدهم تلکام ارائه نمایند. تاریخ دقیق آغاز مراحل جانمائی و ثبت‌نام قطعی از متقاضیان مشارکت نیز به زودی از طریق سایت رسمی این نمایشگاه و ارسال پیامک به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
اشتراک در ایران تله کام