ایرانیان

شناخت بازار در تمامی حوزه‌ها در هر کشور از مهمترین وظایف است که می‌تواند زمینه مناسب برای تصمیم‌گیری‌‌های آتی هر حوزه را آسان و هدفمند سازد. این موضوع به ویژه در حوزه صنعت جوان و آینده‌دار بازی‌سازی و بازار بازی‌های رایانه‌ای در کشور نمود بیشتری پیدا می‌‌کند. در همین راستا، مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال(دایرک) پژوهش‌هایی را انجام داده که نتایج آن را به شکل گزاره‌برگ منتشر کرده است. این گزارش از وضعیت صنعت بازی‌های دیجیتال در ایران گرفته تا محبوب‌ترین بازی‌های ایرانیان را در بر‌می‌گیرد.
شاید این خبر کمی دور از ذهن باشد؛ اما مطابق با آمار منتشر شده، از جمعیت 79 میلیون نفری سال گذشته، نزدیک به 22 میلیون نفر به دلایل مختلف نیازی به استفاده از تلفن همراه را احساس نکرده‌اند.
شرکت پست متولی صدور «مستر کارت» برای ایرانیان شد
25 مرداد 1395
غلامرضا نجاری، عضو هیات مدیره پست از توافق و مشارکت با شرکت ویژن کارت ایرانیان برای صدور مستر کارت خبر داد. در همین راستا، شرکت ویژن کارت ایرانیان مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح داخلی و بین‌المللی را کسب کرده و تنها شرکت داخلی مورد تایید از سوی "مستر کارت جهانی" است.
اشتراک در ایرانیان