اپلیکیشن الکامپ

از فردا، با اپکس به بازدید الکامپ بیست سوم بروید
اخبار ایران
29/04/1396 - 16:45
سامانه نمایشگاهی اپکس با دو اپلیکیشن ویژه غرفه‌داران و بازدیدکنندگان برای بیست و سومین نمایشگاه الکامپ، خدمات یکپارچه نمایشگاهی ارایه می‌کند. ...