انگيزه

۱۳ جمله‌ای که به کارمندان انگیزه می‌دهند
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
12/12/1395 - 09:35
انگیزه‌ شکل‌های مختلفی دارد، اما اکثر اوقات انگیزه، یک میل ذاتی به عمل کردن با نیت روشن و هدف بزرگ برای رسیدن به چیزهای خوب است. انگیزه از عمق وجود می‌آید و قلب و ذهن را وارد بازی می‌کند.
۴۰ نقل قول فوق‌العاده که به ما انگیزه می‌دهند!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
04/11/1395 - 10:15
افراد موفق و تاثیرگذار به ما الهام می‌بخشند تا بتوانیم بهترین باشیم و کارهای بهتری انجام دهیم. آن‌ها نویددهنده آینده‌ای روشن هستند. آن‌ها به ما می‌آموزند که اگر رویایی در سر داریم با سخت کوشی و تلاش...