انسان یا محصول

انسان یا محصول، نسل‌های آینده کدامند؟
حمیدرضا تائبی
پرونده ویژه
26/04/1396 - 23:57
مایکل بس استاد تاریخ و مطالعات اروپا در دانشگاه وندربیلت تنسی در کتاب خود تحت عنوان «بازطراحی نوادگان ما، زندگی در جامعه‌ای متکی بر مهندسی زیستی» که در سال 2015 به چاپ رسید، به تشریح اتفاقات و تحولات...