الکامپ 98

تماشا کنید: بازدید از غرفه رایمند رایانه در نمایشگاه الکامپ 98
اخبار ایران
30 تير 1398
در نمایشگاه الکامپ 2019 به غرفه رایمند رایانه یکی از قدیمی‌های بازار شبکه سری زدیم و مهندس هدایت توضیحات کوتاهی از جدیدترین محصولات این شرکت داد.