الکامپ 96

استارت‌آپ‌های شهرستانی الکامپ، نگران اسکان نباشند
اخبار ایران
07 تير 1396
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای اقامت استارتاپهایی که از استانهای کشور در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ حضور می یابند، فضای اسکان در نظر گرفته است. ...
الکام استارز 96: فرصت ارائه ایده برای استارتاپ‌ها در سه قالب
اخبار ایران
03 تير 1396
شاید الکامپ امسال سکوی پرش استارت‌آپ ها باشد. در طرح جالبی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارائه داده، سه مدل و فرصت ارائه ایده (سخنرانی) برای استارتاپها در سالن الکام استارز بیست و سومین نمایشگاه...

صفحه‌ها