الکامپ بیست و سوم

گالری عکس روز سوم نمایشگاه الکامپ بیست و سوم
اخبار ایران
01/05/1396 - 21:35
در روز سوم بیست و سومین نمایشگاه الکامپ به سراغ سالن خلیج فارس، 40 و 38A رفتیم و می‌خواهیم شما را به بازدید مجازی از غرفه‌های این سالن ها دعوت کنیم. در این سالن ها بیشتر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات...
از فردا، با اپکس به بازدید الکامپ بیست سوم بروید
اخبار ایران
29/04/1396 - 16:45
سامانه نمایشگاهی اپکس با دو اپلیکیشن ویژه غرفه‌داران و بازدیدکنندگان برای بیست و سومین نمایشگاه الکامپ، خدمات یکپارچه نمایشگاهی ارایه می‌کند. ...