افزایش حقوق وزارت نفت

میزان افزایش حقوق کارکنان وزارت نفت در سال 98
اخبار ایران
03/03/1398 - 16:35
حداقل حقوق و دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت وزارت نفت در سال ۹۸ نسبت مشخص شد.