افراد تاثیرگذار

اگر می‌خواهید آدم جذابی باشید؛ این ده مطلب را بخوانید!
میثاق محمدی‌زاده
موفقیت و کارآفرینی
10/02/1396 - 14:30
افراد جذاب عادت‌ها و ویژگی‌هایی دارند که باعث متمایز شدن از دیگران می‌شوند. این افراد به طور ذاتی جذاب نیستند بلکه یاد گرفتند چگونه رفتار کنند تا در نظر دیگران جذاب بیایند. ما در زیر به برخی از این...