اعتیاد به فناوری

آیا ترک عادات فناوری هم موجب مرض می‌شود؟
مهسا قنبری
عصرشبکه
03/05/1396 - 11:30
امروزه شاهد حضور فناوری‌های نوین و البته پیشرفته‌ای هستیم؛ فناوری‌هایی که در گوشه و کنار زندگی بسیاری از ما رخنه کرده‌اند. این هجمه عظیم نگرانی کارشناسان علوم رفتاری و به‌ویژه روان‌شناسان را...