اشتباه محل کار

برای دوری از اشتباه‌‌های بزرگ در محل کار؛ این ده مطلب را بخوانید!
میثاق محمدی‌زاده
موفقیت و کارآفرینی
13 ارديبهشت 1396
گاهی در هنگام کار یا در وقت اداری یک اشتباه به ظاهر کوچک انجام می‌دهیم اما کمی بعد متوجه خواهیم شد این اشتباه ساده منجر به از دست دادن شغل یا پست و رتبه‌ی‌ ما شده است. بهتر است همیشه فهرستی از کارهای...