اسکناس‌های 10 هزار تومانی

ویژگی‌های امنیتی اسکناس‌های 10 هزار تومانی جدید
اخبار ایران
17 بهمن 1399
بانک مرکزی از نسل جدید اسکناس 10هزار تومانی با هدف افزایش امنیت و تسهیل مبادلات خبر داد که در روز‌های آینده منتشر و توزیع خواهد شد.