اسنپ دکتر

راهنمای درخواست تست ویروس کرونا در منزل با اسنپ دکتر - با کامپیوتر
اخبار ایران
19/08/1399 - 15:10
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و توصیه به حضور حداقلی در مراکز بهداشتی تمامی کاربران اپلیکیشن اسنپ دکتر می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری در مراکز درمانی، با استفاده از سرویس «پزشک و...
راهنمای درخواست تست ویروس کرونا در منزل با اسنپ دکتر
اخبار ایران
18/08/1399 - 21:41
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و توصیه به حضور حداقلی در مراکز بهداشتی تمامی کاربران اپلیکیشن اسنپ دکتر می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری در مراکز درمانی، با استفاده از سرویس «پزشک و...