ابرکامپیوتر آی بی‌ ام

ابرکامپیوترهای با سرعت‌های بیش از 100 پتافلاپ
فناوری شبکه
24/10/1393 - 16:25
دو یا سه سالی است که شرکت‌های سازنده ابرکامپیوتر برای شکستن مرز سرعت 100 پتافلاپ با یکدیگر رقابت می‌کنند و وعده‌ رونمایی از مدل‌های جدید ابرکامپیوتر را در سال‌های 2018 به بعد می‌دهند.