آینده شبکه‌های موبایل

در حالی که شاهد رونمایی و تست شبکه و محصولات 5G هستیم؛ هنوز بدنه این صنعت نتوانسته است روی یک استاندارد و مشخصات خاص به توافق برسد. اما موسسه ITU پیش‌نویسی از مشخصات 5G اعلام کرد.
اشتراک در آینده شبکه‌های موبایل
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال