آینده سیستم شهری

شهر های آینده چگونه‌اند؟ این 10 ویدیو را ببینید
شایان حدادی
ویدیو
15/04/1396 - 12:08
قطار تندروی تکنولوژی با شتاب رو به آینده در حرکت است و هر ثانیه که می‌گذرد بر سرعت خود می‌افزاید. هر روز که می‌گذرد ایده های جدید در راستای آسان کردن زندگی بشر بیان می‌شود. بسیاری از این ایده ها با...