آینده تراشه‌ها

پنجاه سال با قانون مور (اینفوگرافی)
شارلوت جیپ
پرونده ویژه
19/03/1394 - 19:43
پنجاه سال پيش گوردون مور پيش‌بينی کرد توانمندی‌ پردازشی ريزتراشه‌ها هر سال دو برابر خواهد شد. سپس، با کمی تغيير در اظهار نظر خود، اين بازه زمانی را به دو سال افزايش داد. آيا اين قانون (که در واقع يک...