آموزش رایگان python آموزش رایگان زبان برنامه نویسی پایتون - آموزش رایگان زبان پایتون - پایتون

هر برنامه کاربردی که ایجاد می‌کنید، با کامپیوتر و داده‌هایی که درون کامپیوتر دارید در تعامل است. برنامه‌ها از آن جهت روی داده‌ها متمرکز هستند که بدون داده‌ها، هیچ دلیل موجهی برای ساخت یک برنامه وجود ندارد. هر برنامه‌ای که از آن استفاده می‌کنید حتا یک بازی ساده مثل شطرنج داده‌ها را به روش خاصی دستکاری می‌کند. اما در این بخش می‌خواهیم با محیط خط فرمان پایتون که قابلیت‌های بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد بیش‌تر آشنا شویم.
اشتراک در آموزش رایگان python آموزش رایگان زبان برنامه نویسی پایتون - آموزش رایگان زبان پایتون - پایتون
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال