آمار سلفی

چرا جوانان در سال زمانی بیشتر از دو روز کامل صرف سلفی می‌کنند؟
حمید نیک‌روش
عصرشبکه
02 خرداد 1396
طبق گزارش‌های مختلفی که از سال 2014 تا به امروز منتشر شده نسل جدید مردم آمریکا به‌طور میانگین روزی یک سلفی می‌گیرند. اگر فرض کنیم که میانگین طول عمر چیزی حدود 75 سال باشد یعنی هر فرد در طول عمر خود...