آلیاسیس

استخدام نیرو در شرکت آلیاسیس (بهمن 95)
استخدام
13/11/1395 - 13:15
شرکت آلیاسیس، فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تکمیل پرسنل خود نیاز به نیروی انسانی دارد. در ادامه از عناوین شغلی مورد نیاز آلیاسیس آگاه می‌شوید.