آریزونا

اپل در آریزونا کارخانه و مرکزداده جدیدی می‌سازد
میثاق محمدی‌زاده
اخبار جهان
22/10/1395 - 13:36
شرکت اپل در سال ۲۰۱۵ یک مرکزداده در منطقه آریزونای امریکا ساخت و اکنون خبرهایی منتشر شده که می‌خواهد این مرکزداده را توسعه و کابینت‌های سروری جدیدی نصب کند.