آرایه

آرایه‌ (Array) در برنامه‌نویسی چیست و انواع آن کدام است؟
حمیدرضا تائبی
برنامه نویسی
12/06/1400 - 05:55
آرایه‌ها یکی از ابتدایی‌ترین نوع‌های داده‌ای در زبان‌های برنامه‌نویسی هستند که برای نگه‌داری گروهی از داده‌ها استفاده می‌شوند. این نوع‌های داده‌ای در مقایسه با نمونه‌های دیگر مثل صف، پشته، لغت‌نامه‌...