آتشفشان و کهکشان

داستان جالب عکاسی از آتشفشان و کهکشان راه شیری
شایان حدادی
هنر و سرگرمی
05/02/1396 - 17:54
ترکیب آتشفشان و کهکشان راه شیری یکی از زیباترین مناظر طبیعت را به تصویر کشیده است. داستان جالب چگونگی و برنامه‌ریزی ثبت این مجموعه عکس زیبا را از زبان آلبرت دروس عکاس طبیعت بخوانید.