میلاد امیریان فر

گوگل جستارهای لمسی را وارد لباس می کند
میلاد امیریان فر
شاهراه اطلاعات
11/03/1394 - 17:47
گوگل برای این پروژه خود همکاری را با برند معروف Levi's آغاز کرده است و قصد دارد تا این فناوری را وارد لباس‌ها کند...

صفحه‌ها