علی اشترخانی

SD-WAN چیست و چرا ممکن است به آن نیاز پیدا کنید؟
09 اسفند 1396
SD-WAN (سرنام Software-Defined Wide Area Networking) رویکردی تحولی است که برای ساده‌سازی شبکه‌های شعب مختلف سازمان‌ها استفاده می‌شود و قادر است راندمان و خروجی بهینه‌ای را در حوزه‌ اپلیکیشن فراهم ‌کند.
اشتراک در علی اشترخانی
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال