حق بیمه تامین اجتماعی 1401
30/01/1401 - 14:20
نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر در سال 1401
براساس قانون تأمین‌اجتماعی، حق‌بیمه 30 درصد مزد یا حقوقی است که بخشی از دستمزد کارگر و بخشی توسط کارفرما تأمین می‌شود. برای آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارگر و کار فرما در سال 1401، شرایط استحقاق دریافت بیمه بیکاری و جدول نحوه تعیین میزان و مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ادامه مطلب را مطالعه کنید.

حق بیمه چیست؟

 • حق بیمه، وجهی است که از سوی کارفرما، مطابق قانون کار، به طور ماهیانه، جهت استفاده کارگر از مزایای بیمه تامین اجتماعی، به این سازمان پرداخت می شود.
 • به عبارت دیگر، کارفرمایی که مشمول قانون کار بوده، بخشی از حقوق ماهیانه کارگر مشغول در کارگاه خود را کسر کرده، سهم خود از حق بیمه را به آن اضافه نموده و حاصل جمع این مبلغ را، تحت عنوان حق بیمه، به طور ماهیانه، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.

حق بیمه تامین اجتماعی 1401

 • براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده 28، حق‌بیمه 30 درصد مزد یا حقوقی است که 7 درصد آن به عهده بیمه‌شده، 23 درصد به عهده کارفرما می‌باشد.
 • حق بیمه تامین اجتماعی، می بایست توسط کارفرما، برای کارگران، پرداخت شود. البته، میزان وجه پرداخت شده توسط کارفرما، میزان مبلغی است که حق کارفرما می باشد و بقیه درصد تعیین شده، از حقوق کارگران، کسر خواهد شد. پس از پرداخت این حق بیمه، به صورت سالیانه، بیمه شدگان می توانند از خدمات بیمه درمانی، بازنشستگی، مستمری بازماندگان و یا از کارافتادگی، استفاده کنند.
 • بنابراین، لازم است که کارگران، دقت داشته باشند که حق بیمه تامین اجتماعی، مطابق با نرخ سالانه از حقوقشان، کسر و توسط کارفرما نیز پرداخت شود. برای دریافت تاییدیه پرداخت بیمه تامین اجتماعی و سوابق پرداخت این نوع بیمه، روش های مختلفی وجود دارد که کارگران می توانند از آن ها استفاده کنند.

افزایش حق بیمه تامین اجتماعی در سال 1401

 • هر ساله، حق بیمه تامین اجتماعی، بر اساس حداقل دستمزد کارگران و مبلغ حق مسکن و خوار و بار تغییر می کند و همین موضوع باعث می شود که حق بیمه هر سال، نسبت به سال گذشته خود، درصدی افزایش داشته باشد. در سال 1401 نیز، حق بیمه افزایش پیدا کرده است؛ اما نسبت حق بیمه برای کارگر و کارفرما تفاوتی نداشته و بر اساس تعریف های موجود و قوانین تعریف شده، قابل پرداخت خواهد بود.

چگونه حق بیمه سال 1401 را حساب کنیم و سهم کارگر و کارفرما چقدر است؟

طبق فرمول ارائه شده از سازمان تامین اجتماعی کشور، حق بیمه سال 1401، مطابق با فرمول زیر محاسبه می شود. این فرمول، حق بیمه کل را برای کارگران، تعیین و محاسبه می کند؛ اما درصد تعیین شده، برای پرداخت وجوه، توسط کارگران و کارفرمایان، متفاوت است.

مبنای محاسبه حق بیمه فرمول زیر است:

(( تعداد روز های کارکرد x پایه حقوق روزانه ) + حق مسکن + بن کارگری ) x سی درصد

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خواروبار،  مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیرمی باشد:

حق بیمه سهم کارفرما چقدر است؟

 • از مجموع 30 درصد حق بیمه، 23 درصد سهم کارفرما تعیین شده است. 

حق بیمه سهم کارگر چقدر است؟

 • مبلغ 7 درصد باقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

 میزان حداقل حقوق و مزایای قانون کار در سال 1401

 • حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی: 1.393.250 ریال
 • حق مسکن:   6.500.000 ریال
 • خوار و بار: 8.0500.000 ریال

مطالب پیشنهادی:

جدول حداقل حقوق و دستمزد (حقوق پایه) سال 1401

سنوات چیست و نحوه محاسبه سنوات سال 1401

پایه سنوات کارگری در سال 1401 چقدر است؟

 

میزان حق بیمه سهم کارگر سال 1400

 بیمه سهم کارگر (7 درصد):

 • اسفند 29 روزه: 3.878.298 ریال
 • ماه 30 روزه: 3.975.825 ریال
 • ماه 31 روزه:  4.073.353 ریال

میزان حق بیمه سهم کارفرما سال 1400

جمع بیمه سهم کارفرما (23 درصد):

 • اسفند 29 روزه: 12.742.978 ریال
 • ماه‌ 30 روزه: 13.063.425 ریال
 • ماه‌ 31 روزه: 13.383.873 ریال

مجموع نرخ حق بیمه سال 1401

جمع مبلغ بیمه پرداختنی (30 درصد):

 • ماه 29 روزه: 16.621.275 ریال
 • ماه‌ 30 روزه: 17,039,250 ریال
 • ماه 31 روزه: 17,457,225 ریال

جدول حداقل بیمه اجباری کارگران سال 1401

ردیف 

عنوان ماهیانه 31 روز ماهیانه 30 روز اسفند (29 روز)

1

مبلغ حداقل دستمزد (روزانه: 1.393.250)

43.190.750

41.797.500

40.404.250

2

حق خوار و بار

8.500.000

8.500.000

8.500.000

3

حق مسکن

6.500.000

6.500.000

6.500.000

4

جمع مشمول حداقل بیمه اجباری

58.190.750

56.797.500

55.404.250

5

بیمه سهم کارفرما (20 درصد)

11.638.150

11.359.500

11.080.850

6

بیمه بیکاری سهم کارفرما (3 درصد)

1.745.723

1.703.925

1.662.128

7

جمع بیمه سهم کارفرما (23 درصد)

13.383.873

13.063.425

12.742.978

8

بیمه سهم کارگر (7 درصد)

4.073.353

3.975.825

3.878.298

9

جمع مبلغ بیمه پرداختنی (30 درصد)

17.457.225

17.039.250

16.621.275

 

میزان حق بیمه: 30 درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)

سهم طرفین: کارفرما: 23 درصد – کارگر: 7 درصد

موارد مشمول حق بیمه

 

جرائم دیرکرد ارائه لیست بیمه 

ضروری است لیست بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی ارائه لیست بعد از این موعد صورت گیرد، مشمول 10 درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

 • به عنوان مثال، کارکرد فروردین ماه 1401(1401/01/01 لغایت 1401/01/31) از روز 1 اردیبهشت لغایت 31اردیبهشت 1401 قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست، پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول جریمه خواهد شد.

جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه

 • در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول 2 درصد جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد.

چه پرداختی هایی شامل کسر بیمه می شود

 • حقوق
 • دستمزد
 • مزد
 • مزیت های مستمر شغلی
 • کار اضافه
 • حق الزحمه
 • نوبت کاری
 • فوق العاده مربوط به حرفه های سخت و زیان آور
 • حق حضور در جلسه
 • نسبت کاری
 • مزد مربوط به ایام تعطیلی
 • کمک هزینه های خانه
 • پاداش مستمر
 • ایاب و ذهاب کارمندان که به شیوه ماهیانه جهت رفت و آمد به خانه و محل کار پرداخت می شود.
 • وجوه دریافتی اشخاصی که به صورت کارمزد مشغول به کار هستند.
 • دریافتی افراد کارآموز

مزایایی که شامل کسر حق بیمه نمی شوند:

 • عیدی
 • حق شیر
 • هزینه های مربوط به سفر و فوق العاده ماموریت
 • بازخرید روزهای مرخصی
 • هزینه مربوط به عائله مندی
 • پاداش مربوط به نهضت سوادآموزی
 • حق التضمین
 • مابه التفاوت مربوط به کمک هزینه خواروبار و مسکن در هنگام بیماری
 • مزایای آخر کار و خسارت اخراج
 • پاداش مربوط به افزایش تولیدات

** مبلغی که برای حق بیمه کسر می شود، نباید از کمترین حقوق تصویب شده شورای عالی کار در هر سال، کمتر باشد و علاوه بر آن نباید از بیشترین حقوق تصویبی شورای کار بیشتر باشد.

مزایای داشتن بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه

 • در زمان بیکاری می توانند تا مدت زمان مشخصی حقوق بیکاری دریافت کنند.
 • در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی دارای مبلغ دریافتی می شودند.
 • می توانند از کمک هزینه ازدواج استفاده کنند.
 • کمک هزینه هایی برای خرید عینک، سمعک، ویلچر و … را پرداخت می کند.
 • کمک هزینه های بارداری دارد.
 • بیمه درمانی، بیمه حوادث و در نهایت می توانند در روزهای بستری در بیمارستان غرامت حقوق دریافت می کنند.

مقایسه حقوق و مزایای کارگران سال 1400 و 1401
(حقوق وزارت کار)


سوالات مرتبط:

1- حق بیمه سال 1401 چگونه محاسبه می شود؟

 • محاسبه حق بیمه سال 1401 بر اساس پایه حقوق روزانه کارگر و بن کارگری و حق مسکن هر فرد صورت گرفته است که در متن مقاله نیز توضیحات بیشتری در این مورد آورده شده است.

2- تعیین نرخ حق بیمه هر سال به چه عواملی بستگی دارد؟

 • عوامل مختلفی می توانند بر تعیین نرخ حق بیمه هر سال تاثیر بگذارند که یکی از این عوامل بن کارگری هر فرد می باشد که در متن مقاله در رابطه با دیگر عوامل تاثیر گذار در تعیین نرخ حق بیمه مطالبی آورده شده است.

3- نرخ حق بیمه سال 1401​ چقدر است؟

 • نرخ حق بیمه سال 1401 برای ماه های 30 روزه مبلغ 17.039.250 ریال و ماه های 31 روزه 17.457.225 ریال می باشد که در متن مقاله جزئیات میزان نرخ بیمه سال 1401 آورده شده است.

ایسوس

نظر شما چیست؟