یارانه دی ماه 1400
27/09/1400 - 12:15
خانوارهایی که یارانه 800 هزار تومانی می‌گیرند
در سال 1401 دولت قرار است سه یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. با این حساب مجموع یارانه دریافتی یک خانوار چهار نفره در سال آینده بین 700 تا 800 هزار تومان می‌شود. در ادامه مطلب به مبلغ یارانه جدید در سال 1401 و همچنین مجموع یارانه دریافتی خانوارها اشاره شده است.

بروز رسانی 29 آذر 1400

افزایش 2 برابری یارانه از دی 1400

 • محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از خبر خوش آذرماه رونمایی کرد و گفته از ابتدای دی ماه مبلغ یارانه‌ها دو برابر می‌شود و برای یک خانوار 4 نفره به 800 هزار تومان می‌رسد. به نظر می‌رسد مشمولان یارانه جدید همان افرادی هستند که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند.
 • یارانه خانوارها قرار است از ماه آینده دو برابر شود. اما به نظر می‌رسد کل یارانه پرداختی به مردم، نقدی نیست و قرار است بخشی به صورت نقدی پرداخت شود و بخشی در قالب کالا یا بن کارت.

مبلغ یارانه جدید چقدر است؟

 • محسن رضایی جزئیات بیشتری از افزایش یارانه جدید در دی ماه اعلام نکرده اما گفته طبق پیش‌بینی‌ها و برآورد‌ها به طور مثال یک خانوار چهار نفره رقمی معادل 800 هزار تومان یارانه می‌گیرد.

یارانه جدید نقدی است یا در قالب کالا؟

 • آنگونه که معاون اقتصادی دولت خبر داده بخشی از این یارانه مانند گذشته به صورت نقدی پرداخت می‌شود و بخش دیگر در قالب کالا و یا بن کارت.

یارانه جدید در سال 1401

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

 • دولت قرار است در سال 1401 سه یارانه نقدی به مردم پرداخت کند:
 1. یارانه نقدی
 2. یارانه معیشتی 
 3. یارانه جدید 90 هزار تومانی

 • دولت اعلام کرده که سال آینده یارانه جدیدی به مردم می‌دهد که مبلغ آن بین 90 تا 120 هزار تومان است. یارانه جدید به هفت دهک اول جامعه پرداخت می‌شود.
 • مبلغ یارانه دهک اول تا چهارم ماهانه 120 هزار تومان است و مبلغ یارانه دهک‌های پنجم، ششم و هفتم 90 هزار تومان.
 • بر این اساس یک خانوار چهار نفره که جزو هفت دهک اول درآمدی جامعه باشد، یارانه جدیدی دریافت می‎‌کند که مبلغ آن بین 480 تا 360 هزار تومان است.

چه کسانی جزو دهک اول تا هفتم قرار دارند؟

اما اگرچه دولت نتوانسته هنوز دهک‌ها را به درستی تفکیک کند، اما بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، درآمد دهک‌های مختلف اعلام شده است.

 • 4 دهک اول: افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از 3 میلیون و 600 هزار تومان باشد، جزو چهار دهک اول درآمدی هستند و احتمالا باید مشمول یارانه 120 هزار تومانی شوند.
 • دهک 5، 6 و 7: افرادی که درآمد آنها بین 3 میلیون و 600 تا 5 میلیون و 400 هزار تومان باشد جزو دهک پنجم تا هفتم هستند و مشمول یارانه 90 هزار تومانی می‌شوند.
 • اگر گفته قادری درست باشد، افرادی که درآمد ماهانه آنها زیر 5 میلیون و 400  هزار تومان است، منتظر یارانه جدید دولت باشند.

آیا با پرداخت یارانه جدید در سال 1401 یارانه نقدی و معیشتی حذف می‌شود؟

 • یارانه جدید دولت در حالی پرداخت می‌شود که گویا قرار نیست یارانه نقدی و معیشتی حذف شود. بر این اساس یارانه‌بگیران سال آینده باید منتظر واریز سه یارانه باشند. یارانه نقدی ماهانه، یارانه معیشتی و یارانه جدید.
 • به نظر می‌رسد مشمولان یارانه معیشتی، در لیست دربافت‌کنندگان یارانه جدید هم باشند. از طرفی چون این افراد جزو دهک‌های درآمدی پایین محسوب می‌شوند، همچنان در لیست یارانه نقدی هم می‌مانند.

یارانه نقدی کدام دهک‌ها حذف می‌شود؟

 •  احتمالا یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم حذف می‌شود.
 • یعنی سه دهک درآمدی بالای جامعه و افرادی که حقوق ماهانه آنها بالای 5 میلیون و 400 هزار تومان است.

مبلغ یارانه نقدی جدید در سال 1401

 • حالا با این فرض می‌توان گفت خانوارهایی که در هفت دهک اول درآمد قرار دارند، ماهانه باید منتظر دریافت سه یارانه باشند. مبلغ این یارانه برای خانوار چهار نفره بین 714 تا 834 هزار تومان است.
 • بر این اساس می‌توان گفت یارانه نقدی خانوارها و یارانه معیشتی به قوت خود باقی است و یارانه 90 تا 120 هزار تومانی جدیدی هم قرار است پرداخت شود.

مجموع یارانه یک خانوار چهار نفره در دهک اول تا چهارم

 • پس یک خانوار چهار نفره که در دهک اول تا چهارم قرار دارد، سال آینده در مجموع 834 هزار تومان یارانه می‌گیرد.

834 هزار تومان = 182 هزار تومان یارانه نقدی+ 172 هزار تومان یارانه معیشتی+ 480 هزار تومان یارانه جدید

مجموع یارانه خانوار چهار نفره در دهک پنجم تا هفتم

 • یک خانوار چهار نفره که در دهک پنجم تا هفتم قرار دارد 714 هزار تومان یارانه نقدی می‌گیرد.

714 هزار تومان = 182 هزار تومان یارانه نقدی+ 172 هزار تومان یارانه معیشتی+ 360 هزار تومان یارانه جدید

مبلغ یارانه نقدی همه دهک‌ها

 • مبلغ یارانه نقدی برای همه افراد ثابت است و ماهانه 45 هزار و 500 تومان است. یک خانوار چهار نفره در هر دهکی که باشد، ماهانه 182 هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند.
 • جز این یک خانوار چهار نفره ماهانه 172 هزار تومان یارانه معیشتی یا یارانه بنزین دریافت می‌کنند.

 • حالا قرار است یارانه جدیدی هم به حساب این خانوارها واریز شود. مبلغ یارانه جدید برای یک خانوار چهار نفره 480 یا 360 هزار تومان است.
 • با توجه به اینکه این یارانه قرار است به دهک‌های پایین درآمدی پرداخت شود، می‌توان گفت خانوارهای 5 تا 7 دهک اول جامعه هر سه این یارانه‌ها را دریافت می‌کنند.

ایسوس

نظر شما چیست؟