25 ارديبهشت 1400
افزایش قیمت اوراق مسکن - اردیبهشت 1400
قیمت اوراق مسکن نسبت به هفته گذشته کمی افزایش پیدا کرده است. در ادامه به قیمت اوراق در 25 اردیبهشت 1400 اشاره شده است.

افزایش قیمت اوراق مسکن 

 • قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل ماه جاری کمی افزایشی بوده و بر این اساس زوج های تهرانی باید برای دریافت وام 240 میلیون تومانی، حدود 27 میلیون تومان پرداخت کنند.

 قیمت اوراق مسکن برای مجردها متاهل‌های تهرانی

 • بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا 140 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل 100 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و 40میلیون تومان جعاله می‌شود، برای دریافت 100 میلیون تومان تسهیلات باید 200 برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 55 هزار و 800 تومانی 11میلیون و 160 هزار تومان می شود.
 • همچنین با در نظر گرفتن 40 میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 80 ورق به مبلغ چهار میلیون و 464 هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 15 میلیون و 624 هزار تومان می رسد.
 • زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف 240 میلیون تومان شامل 100 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و 40 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 400 برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن 22 میلیون و 320 هزار تومان می شود که همراه با هزینه چهار میلیون و 464 تومان وام جعاله که برای آن باید 80 برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 26 میلیون و 784هزار تومان پرداخت کنند.

 قیمت اوراق مسکن برای متاهل‌های تهرانی

زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف 240 میلیون تومان شامل 100 میلیون تومان اوراق مسکن برای هر نفر و 40 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند.

بنابراین زوجین باید 400 برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن 21 میلیون و 240 هزار تومان می شود که همراه با هزینه چهار میلیون و 248 تومان وام جعاله که برای آن باید 80 اوراق مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 25 میلیون و 488 هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق مسکن در سایر استان‌ها

 • سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر به 80 میلیون تومان رسیده که برای آن باید 160 برگه خریداری شود که هزینه آن 8 میلیون و 928 هزار تومان است.
 • این وام برای سایر مناطق شهری 60 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن 120 برگه خریداری شود که هزینه آن 6 میلیون و 696 هزار تومان می شود.

 بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن سال 99 

قیمت اوراق مسکن از فروردین تا اسفندماه سال 1399 

 • قیمت اوراق مسکن فروردین 55 هزار و 600 تومان
 • قیمت اوراق مسکن اردیبهشت 55 هزار و 100 تومان
 • قیمت اوراق مسکن خردادماه 54 هزار و 900 تومان 
 • قیمت اوراق مسکن در تیرماه 55 هزار و 300 تومان
 • قیمت اوراق مسکن در مرداد 55 هزار و 700 تومان
 • قیمت اوراق مسکن در شهریور 55 هزار و 300 تومان 
 • قیمت اوراق مسکن در مهر و آبان و اذرماه 55 هزار و 200 تومان 
 • قیمت اوراق مسکن در دی سال گذشته نیز ۵۵ هزار و 300 تومان
 • قیمت اوراق مسکن در بهمن ماه 55 هزار و 200  تومان
 • قیمت اوراق مسکن در اسفندماه نیز 55هزار و 800 تومان

**  این گزارش نیز بر اساس قیمت اسفند ماه سال گذشته نوشته شده است.

ایسوس

نظر شما چیست؟