06/11/1399 - 12:09
پرسرعت ترین اینترنت موبایل برای کدام کشورهاست؟
سرعت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه بوده و یکی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محسوب می‌شود. طبق اطلاعات وب‌سایت Speedtest که شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند، تا ماه اکتبر ۲۰۲۰، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل به شرح مطلب زیر می‌باشد.

پرسرعت ترین اینترنت موبایل برای کدام کشورهاست؟

 • رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه دسامبر 2020، به ترتیب به قطر، امارات متحده عربی، کره جنوبی، چین و استرالیا تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان، به ترتیب به تایلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ و رومانی تعلق دارد.

سرعت دانلود اینترنت موبایل تا ماه اکتبر 2020

 • طبق اطلاعات وب‌سایت Speedtest که شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند، تا ماه اکتبر 2020، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، 39.18 مگابیت‌برثانیه
 •  متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، 11.63 مگابیت‌برثانیه و تاخیر، 38 میلی‌ثانیه 
 • در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، 87.84 مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود 47.16 مگابیت‌برثانیه و تاخیر، 21 میلی‌ثانیه 

سرعت دانلود اینترنت موبایل تا ماه دسامبر 2020

 • در حال حاضر و طبق آخرین آمار، تا ماه دسامبر سال 2020، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، 47.20 مگابیت‌برثانیه
 •  متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، 12.67 مگابیت‌برثانیه و تاخیر، 36 میلی‌ثانیه 
 • در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، 96.43 مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود 52.31 مگابیت‌برثانیه و تاخیر، 21 میلی‌ثانیه 

نمودار متوسط سرعت دانلود و آپلود کشورها در دسامبر 2020

نمودار سرعت دانلود و آپلود در دسامبر 2020

رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه دسامبر 2020

رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه دسامبر 2020، به ترتیب به:

1. قطر (178.01 مگابیت‌برثانیه)

2. امارات متحده عربی (177.52 مگابیت‌برثانیه)

3. کره جنوبی (169.03 مگابیت‌برثانیه)

4. چین (155.89 مگابیت‌برثانیه)

5. استرالیا (112.68 مگابیت‌برثانیه)

رتبه یک تا پنج پهن‌باند ثابت در جهان تا ماه دسامبر 2020

رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان، به ترتیب به:

1. تایلند ( 308.35 مگابیت‌برثانیه)

2. سنگاپور (245.31 مگابیت‌برثانیه)

3. هنگ‌کنگ (226.80 مگابیت‌برثانیه)

4. رومانی (190.60 مگابیت‌برثانیه)

5. سوئیس (188.88 مگابیت‌برثانیه) 

سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران

 • در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 25.30 مگابیت‌برثانیه
 • متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، 11.39 مگابیت‌برثانیه 
 • رتبه ایران را به 88 از میان 139 کشور می‌باشد. این در حالی است که در ماه اکتبر 2020، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران، 26.93 مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، 11.63 مگابیت‌برثانیه بود.

نمودار متوسط سرعت دانلود و آپلود ایران در دسامبر 2020

نمودار متوسط سرعت دانلود و آپلود ایران در دسامبر 2020

** همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از نیکاراگوئه و گواتمالا کندتر و از گینه نو و روآندا سریع‌تر است.

** همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از نیکاراگوئه و گواتمالا کندتر و از گینه نو و روآندا سریع‌تر است.

سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران

 • در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، 18.33 مگابیت‌برثانیه
 •  متوسط سرعت آپلود 11.13 مگابیت‌برثانیه
 • رتبه ایران به 136 رسیده است. در حوزه اینترنت ثابت در ما اکتبر 2020، متوسط سرعت دانلود در ایران، 19.08 مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود 11.35 مگابیت‌برثانیه بود.
 • همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از اوکراین و مالزی کندتر و از کنیا و روسیه سریع‌تر است.

سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران

 

ایسوس

نظر شما چیست؟