اطلاعیه سازمان سنجش:
16 آذر 1399
 آغاز ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400
ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 از تاریخ 16 آذر از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شد.

 کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400

  • به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 می رساند، پذیرش دانشجو بر اساس قانون "سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی" مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسلامی و همچنين آيين نامة اجرايی مربوطه و مصوبات "شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی" و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و پذیرش کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 که در زمان ثبت‌نام (آذرماه سال 1399) توسط سازمان سنجش منتشر می شود، صورت خواهد گرفت. عناوين رشته‌های امتحانی، گرايش ها و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های امتحانی  کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 به شرح جدول ذیل می‌باشد.

شرایط و ضوابط ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400

1- همه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام کنکور ارشد 1400 که همزمان با شروع ثبت‌نام در تاریخ 99/09/16 در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر می‌گردد، در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 شرکت نمایند.

2- پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) رشته‌های دوره روزانه سال 1399 چه در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند اجازه ثبت‌نام و شركت در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 را نخواهند داشت.

3- هر متقاضی علاوه بر رشته امتحانی اصلی، در صورت داشتن شرايط (طبق مندرجات دفترچه راهنما كه در زمان ثبت‌نام منتشر می‌گردد) می‌تواند در يكی از رشته‌های امتحانی شناور كه (در جدول رشته‌های امتحانی با علامت * مشخص شده)، به عنوان رشته امتحانی دوم ثبت‌نام نمايد.

** دریافت فایل نهايی مجموعه های امتحانی کنکور كارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 

 

تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400

  • ثبت نام برای کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 از روز يکشنبه مورخ 99/09/16 آغاز و در روز يکشنبه مورخ 99/09/23 پايان می پذيرد.
  • ثبت نام  کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 منحصراً به صورت اينترنتی و از طريق درگاه اطلاع رسانی اين سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام می شود.

مراحل ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400

1- مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی فوق برای خريد كارت اعتباری ثبت نام (سريال 12 رقمی) و دريافت دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 (دفترچه شماره 1).

2- تهيه فايل عكس اسكن شده متقاضی بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400.

3- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400.

4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام منحصراً بصورت اينترنتی انجام می گيرد، متقاضیان لازم است به وسيله كارت های عضو شبكه بانكی شتاب كه پرداخت الكترونيكی آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان و پرداخت مبلغ 900/000 (نهصدهزار) ريال به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون يك كد رشته امتحانی، نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره: در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتی از طريق پيام كوتاه به متقاضیان ارائه می شود؛ متقاضیانی كه تمايل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 8500 (هشت هزار و پانصد) ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، می توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

5- متقاضیانی كه علاوه بر رشته انتخابی يا امتحانی اصلی (رشته اول ) علاقه مند به شركت در رشته امتحانی دوم هستند، ضرورت دارد كه كدرشته امتحانی دوم را نيز در بند مربوط در تقاضانامه درج نمايند. اين دسته از متقاضیان می بايست برای رشته امتحانی دوم يك كارت اعتباری ديگر، به مبلغ900/000 (نهصدهزار) ريال علاوه بر كارت اعتباری اول خريداری نمايند.

یادآوری1: متقاضیان ثبت نام و شركت در آزمون كدرشته های امتحانی (اصلی و شناور) كه علاقه مند به شركت در گزينش رشته های تحصيلی دانشگاه پيام نور هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 137/000 (يكصدو سی و هفت هزار) ريال ديگر نيز برای اعلام علاقه مندی برای دوره مذكور، اقدام نمايند.

یادآوری 2: متقاضیان ثبت نام و شركت در آزمون كدرشته های امتحانی (اصلی و شناور) كه علاقه مند به شركت در گزينش رشته های تحصيلی مؤسسات آموزش عالی غيردولتی و غيرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 137/000 (يكصدو سی و هفت هزار) ريال ديگر نيز برای اعلام علاقه مندی برای دوره مذكور، اقدام نمايند.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتی کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400

  • به متقاضیان توصيه می شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس براساس فرم پيش نويس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان، اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه نرم افزاری ثبت نام وارد نمايند.
  • ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمايند. بديهی است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك متقاضی در صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولی وی لغو و از ادامه تحصيل متقاضی جلوگيری خواهد شد.

تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400

  • براساس برنامه زمانی پيش بينی شده کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 6 و 1400/3/7 برگزار خواهد شد.

تاریخ دریافت پرينت كارت شركت در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400

  • متقاضیان لازم است از روز دوشنبه مورخ 1400/3/3 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1400/3/5 با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان نسبت به تهيه پرينت كارت شركت در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400 و برگ راهنمای شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون متقاضیان براساس استان و شهرستان مندرج در بند 37 تقاضانامه تعيين می گردد.
  •  لذا مقتضی است متقاضیان با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنمای ثبت نام و درج كد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمايند.

ایسوس

نظر شما چیست؟