26 آبان 1399
کنکور سراسری 1400 نظام جدید شد
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، کنکور سراسری 1400 فقط به صورت نظام جدید برگزار می‌شود.

shabake-mag.jpg

کنکور سراسری 1400

سازمان سنجش آموزش کشور:

  • بنا به درخواست تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی امکان تمدید کنکور سراسری نظام قدیم و انجام سنجش با 2 آزمون جداگانه (2 مجموعه سوال براساس دروس نظام قدیم و نظام جدید) در سال 1400، موضوع درجلسه فوق العاده شورای سنجش و پذیرش دانشجو (جلسه 25) در تاریخ 20 آبان ماه جاری مورد بحث و بررسی کارشناسی دقیق قرار گرفت.
  • بر این اساس، مقرر شد کنکور سراسری 1400 و بعد از آن، صرفا بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6 برگزار ‌شود.
  • شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال 97 اعلام کرد که کنکور نظام قدیم فقط در سال های 98 و 99 برای آخرین بار برگزار می شود.
  • در سال جاری کنکور سراسری با شرکت داوطلبان نظام قدیم برگزار و مقرر شد  کنکور سراسری 1400 فقط با نظام جدید برگزار شود.
  • به علت اعتراض تعداد زیادی از داوطلبان نظام قدیم مبنی بر برگزاری کنکور سراسری نظام قدیم در سال 1400، این موضوع بار دیگر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و نتیجه آن توسط سازمان سنجش اعلام شد.

ایسوس

نظر شما چیست؟