26 آبان 1399
کنکور سراسری 1400 نظام جدید شد
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، کنکور سراسری 1400 فقط به صورت نظام جدید برگزار می‌شود.

کنکور سراسری 1400

سازمان سنجش آموزش کشور:

  • بنا به درخواست تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی امکان تمدید کنکور سراسری نظام قدیم و انجام سنجش با 2 آزمون جداگانه (2 مجموعه سوال براساس دروس نظام قدیم و نظام جدید) در سال 1400، موضوع درجلسه فوق العاده شورای سنجش و پذیرش دانشجو (جلسه 25) در تاریخ 20 آبان ماه جاری مورد بحث و بررسی کارشناسی دقیق قرار گرفت.
  • بر این اساس، مقرر شد کنکور سراسری 1400 و بعد از آن، صرفا بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6 برگزار ‌شود.
  • شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال 97 اعلام کرد که کنکور نظام قدیم فقط در سال های 98 و 99 برای آخرین بار برگزار می شود.
  • در سال جاری کنکور سراسری با شرکت داوطلبان نظام قدیم برگزار و مقرر شد  کنکور سراسری 1400 فقط با نظام جدید برگزار شود.
  • به علت اعتراض تعداد زیادی از داوطلبان نظام قدیم مبنی بر برگزاری کنکور سراسری نظام قدیم در سال 1400، این موضوع بار دیگر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و نتیجه آن توسط سازمان سنجش اعلام شد.

ایسوس

نظر شما چیست؟