21/05/1399 - 00:10
چگونه از طریق سهام عدالت وام بگیریم؟
مرحله نخست اجرای طرح کارت اعتباری سهام عدالت بصورت آزمایشی در بانک ملی ایران صورت می گیرد. این اعتبار در بانک ملی ایران به اشخاصی تعلق می گیرد که روش غیرمستقیم را برای دسترسی به سبد سهام عدالت خود انتخاب کرده اند.در ادامه مطلب به مبلغ و میزان سود وام سهام عدالت اشاره شده است.

اجرای طرح وام از طریق سهام عدالت

  •  بانک ملی ایران به صورت آزمایشی این برنامه را آغاز کرده است.
  •  تمامی فرآیندهای مربوط به این عملیات در این بانک به صورت غیرحضوری و دیجیتال انجام خواهد شد.
  •  متقاضیان می توانند از طریق اپلیکیشن ایوا در قبال توثیق سهام عدالت خود، به میزان 50 درصد ارزش روز سهام عدالت تا سقف 10 میلیون تومان ، کارت اعتباری دیجیتالی دریافت و اعتبار آن را در بیش از چهار هزار فروشگاه زنجیره ای کشور مصرف کنند. 

شرایط دریافت وام سهام عدالت بدون سود بانکی

  •  اگر دریافت کننده وام سهام عدالت بتوانند طی 30 روز که وام را دریافت کرده آن را تسویه کند مشمول پرداخت سود نخواهد شد.

مهلت زمان تسویه وام سهام عدالت

  • مهلت زمان تسویه این اعتبار یک ماه پس از اولین تراکنش خواهد بود و در صورت تسویه در موعد مقرر، مجدداً برای ماه بعد شارژ اعتبار انجام خواهد شد. 

  • مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که بهره مندان از این خدمت نه تنها سودی پرداخت نمی کنند، بلکه مشمول پاداش خوش حسابی نیز خواهند شد.

مدت زمان بازپرداخت ونرخ سود وام سهام عدالت

  • در صورت عدم بازپرداخت مبلغ تخصیصی، بدهی مذکور به تسهیلات 3 ساله با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تبدیل می شود .

ایسوس

نظر شما چیست؟