عوارض آزادراه تهران شمال (چالوس) چقدر است؟
07 اسفند 1398
قطعه اول آزادراه تهران- شمال که در 23 بهمن امسال و پس از حدود 24 سال به طور آزمایشی افتتاح شده بود، دیروز رسماً و با حضور رئیس جمهور افتتاح شد و به بهره برداری رسید. طول این قطعه از آزادراه تهران – شمال ۳۲ کیلومتر است که با افتتاح این قطعه مسافت بین شهر تهران تا چالوس ۶۰ کیلومتر کاهش خواهد یافت.

عوارض خودرو سواری در روزهای عادی در  آزادراه تهران - شمال

  • عوارض خودروهای سواری در روزهای عادی 20 هزار تومان در  آزادراه تهران - شمال تعیین شد.

عوارض خودرو سواری در روزهای پیک در  آزادراه تهران - شمال

  • عوارض خودروهای سواری در روزهای پیک 30 هزار تومان در  آزادراه تهران - شمال تعیین شد.

عوارض وانت در  آزادراه تهران - شمال

  • عوارض وانت 30 هزار تومان در  آزادراه تهران - شمال تعیین شد.

عوارض مینی بوس در  آزادراه تهران - شمال

  • عوارض مینی بوس 35 هزار تومان در  آزادراه تهران - شمال تعیین شد.

عوارض اتوبوس در  آزادراه تهران - شمال

  • عوارض

    اتوبوس 40هزار تومان در  آزادراه تهران - شمال تعیین شد.

مطالب پربازدید

توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال