24 تير 1398
قیمت امروز دلار و سایر ارزها دوشنبه 24 تیر 98
در این مطلب می‌توانید از آخرین قیمت روز ارز‌های مهم مانند (قیمت روز دلار، قیمت روز یورو، قیمت روز پوند انگلیس، قیمت روز درهم امارات و قیمت روز لیر ترکیه) با خبر شوید. همچنین در انتهای هر جدول نیز می‌توانید از بیشترین قیمت و کمترین قیمت هر ارز یا سکه در روز مطلع شوید (نرخ نوسانات در پایان روز در مطلب قرار می‌گیرد).

قیمت دلار، پوند، یورو، درهم و لیر -دوشنبه 24 تیر 98

در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت 6 ارز برتر برای ایرانیان را مشاهده کنید.

نوع ارز

قیمت دوشنبه 24 تیر 98 (تومان)

قیمت دلار آمریکا 

12.100

قیمت یورو

14.050
قیمت دلار کانادا 9.561
قیمت پوند انگلیس 15.420

قیمت لیر

2.157

قیمت درهم امارات

3.348

نوسان قیمت ارز در دوشنبه 24 تیر 98 

(با توجه به نوسانات بازار ساعت 4 بعد از ظهر نرخ بیشنه و کمینه امروز ارز منتشر می‌شود)

نوسان قیمت دلار آمریکا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار: 12.500 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار: 12.089 تومان
 • قیمت دیروز دلار: 12.500 تومان 
 • قیمت دوشنبه گذشته دلار: 12.791 تومان

امروز (دوشنبه 24 تیر 98) دلار آمریکا مبلغ 400 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت یورو 

 • بیشترین قیمت امرز یورو: 14.400 تومان 
 • کمترین قیمت امروز یورو: 14.039 تومان
 • قیمت دیروز یورو: 14.400 تومان 
 • قیمت دوشنبه گذشته یورو: 14.693 تومان

امروز (دوشنبه 24 تیر 98) یورو مبلغ 357 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت دلار کانادا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار کانادا: 9.601 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار کانادا: 9.415 تومان
 • قیمت دیروز دلار کانادا: 9.585 تومان 
 • قیمت دوشنبه گذشته دلار: 9.853 تومان

امروز (دوشنبه 24 تیر 98) دلار کانادا مبلغ 149 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت پوند انگلیس 

 • بیشترین قیمت امروز پوند: 15.720 تومان
 • کمترین قیمت امروز پوند: 15.398 تومان
 • قیمت دیروز پوند: 15.702 تومان 
 • قیمت دوشنبه گذشته پوند: 16.132 تومان

امروز (دوشنبه 24 تیر 98) پوند انگلیس مبلغ 300 تومان  کاهش داشته است.

نوسان قیمت درهم امارات 

 • بیشترین قیمت امرز درهم: 3.405 تومان 
 • کمترین قیمت امروز درهم: 3.341 تومان
 • قیمت دیروز درهم: 3.401 تومان
 • قیمت دوشنبه گذشته درهم: 3.511 تومان

امروز (دوشنبه 24 تیر 98) درهم امارات مبلغ 55 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت لیر ترکیه 

 • بیشترین قیمت امروز لیر: 2.187 تومان
 • کمترین قیمت امروز لیر: 2.150 تومان 
 • قیمت دیروز لیر: 2.184 تومان 
 • قیمت دوشنبه گذشته لیر: 2.252 تومان

امروز (دوشنبه 24 تیر 98) لیر ترکیه مبلغ 27 تومان کاهش داشته است.

نظر شما چیست؟