23 تير 1398
قیمت امروز دلار و سایر ارزها یکشنبه 23 تیر 98
در این مطلب می‌توانید از آخرین قیمت روز ارز‌های مهم مانند (قیمت روز دلار، قیمت روز یورو، قیمت روز پوند انگلیس، قیمت روز درهم امارات و قیمت روز لیر ترکیه) با خبر شوید. همچنین در انتهای هر جدول نیز می‌توانید از بیشترین قیمت و کمترین قیمت هر ارز یا سکه در روز مطلع شوید (نرخ نوسانات در پایان روز در مطلب قرار می‌گیرد).

قیمت دلار، پوند، یورو، درهم و لیر -یکشنبه 23 تیر 98

در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت 6 ارز برتر برای ایرانیان را مشاهده کنید.

نوع ارز

قیمت یکشنبه 23 تیر 98 (تومان)

قیمت دلار آمریکا 

12.500

قیمت یورو

14.400
قیمت دلار کانادا 9.580
قیمت پوند انگلیس 15.694

قیمت لیر

2.183

قیمت درهم امارات

3.399

نوسان قیمت ارز در یکشنبه 22 تیر 98 

(با توجه به نوسانات بازار ساعت 4 بعد از ظهر نرخ بیشنه و کمینه امروز ارز منتشر می‌شود)

نوسان قیمت دلار آمریکا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار: 12.600 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار: 12.489 تومان
 • قیمت دیروز دلار: 12.600 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته دلار: 12.898 تومان

امروز (یکشنبه 23 تیر 98) دلار آمریکا مبلغ 100 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت یورو 

 • بیشترین قیمت امرز یورو: 14.500 تومان 
 • کمترین قیمت امروز یورو: 14.389 تومان
 • قیمت دیروز یورو: 14.497 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته یورو: 14.791 تومان

امروز (یکشنبه 23 تیر 98) یورو مبلغ 97 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت دلار کانادا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار کانادا: 9.705 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار کانادا: 9.525 تومان
 • قیمت دیروز دلار کانادا: 9.704 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته دلار: 9.987 تومان

امروز (یکشنبه 23 تیر 98) دلار کانادا مبلغ 126 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت پوند انگلیس 

 • بیشترین قیمت امروز پوند: 15.899 تومان
 • کمترین قیمت امروز پوند: 15.603 تومان
 • قیمت دیروز پوند: 15.897 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته پوند: 16.361 تومان

امروز (یکشنبه 23 تیر 98) پوند انگلیس مبلغ 187 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت درهم امارات 

 • بیشترین قیمت امرز درهم: 3.443 تومان 
 • کمترین قیمت امروز درهم: 3.379 تومان
 • قیمت دیروز درهم: 3.443 تومان
 • قیمت یکشنبه گذشته درهم: 3.557 تومان

امروز (یکشنبه 23 تیر 98) درهم امارات مبلغ 41 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت لیر ترکیه 

 • بیشترین قیمت امروز لیر: 2.212 تومان
 • کمترین قیمت امروز لیر: 2.171 تومان 
 • قیمت دیروز لیر: 2.211 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته لیر: 2.321 تومان

امروز (یکشنبه 23 تیر 98) لیر ترکیه مبلغ 26 تومان کاهش داشته است.

نظر شما چیست؟