19 تير 1398
قیمت امروز دلار و سایر ارزها چهارشنبه 19 تیر 98
در این مطلب می‌توانید از آخرین قیمت روز ارز‌های مهم مانند (قیمت روز دلار، قیمت روز یورو، قیمت روز پوند انگلیس، قیمت روز درهم امارات و قیمت روز لیر ترکیه) با خبر شوید. همچنین در انتهای هر جدول نیز می‌توانید از بیشترین قیمت و کمترین قیمت هر ارز یا سکه در روز مطلع شوید (نرخ نوسانات در پایان روز در مطلب قرار می‌گیرد).

قیمت دلار، پوند، یورو، درهم و لیر -چهارشنبه 18 تیر 98

در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت 6 ارز برتر برای ایرانیان را مشاهده کنید.

نوع ارز

قیمت چهارشنبه 19 تیر 98 (تومان)

قیمت دلار آمریکا 

12.750

قیمت یورو

14.650
قیمت دلار کانادا 9.950
قیمت پوند انگلیس 16.277

قیمت لیر

2.276

قیمت درهم امارات

3.537

نوسان قیمت ارز در چهارشنبه 19  تیر 98 

(با توجه به نوسانات بازار ساعت 4 بعد از ظهر نرخ بیشنه و کمینه امروز ارز منتشر می‌شود)

نوسان قیمت دلار آمریکا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار: 12.750 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار: 12.739 تومان
 • قیمت دیروز دلار: 12.743 تومان 
 • قیمت چهارشنبه گذشته دلار: 12.745 تومان

امروز (چهارشنبه 19 تیر 98) دلار آمریکا مبلغ 7 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت یورو 

 • بیشترین قیمت امرز یورو: 14.650 تومان 
 • کمترین قیمت امروز یورو: 14.639 تومان
 • قیمت دیروز یورو: 14.650 تومان 
 • قیمت چهارشنبه گذشته یورو: 14.700 تومان

امروز (چهارشنبه 19 تیر 98) یورو  ثابت بوده و تغییری نداشته است.

نوسان قیمت دلار کانادا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار کانادا: 9.949 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار کانادا: 9.868 تومان
 • قیمت دیروز دلار کانادا: 9.891 تومان 
 • قیمت چهارشنبه گذشته دلار: 9.934 تومان

امروز (چهارشنبه 19 تیر 98) دلار کانادا مبلغ 52 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت پوند انگلیس 

 • بیشترین قیمت امروز پوند: 16.276 تومان
 • کمترین قیمت امروز پوند: 16.145 تومان
 • قیمت دیروز پوند: 16.194 تومان 
 • قیمت چهارشنبه گذشته پوند: 16.330 تومان

امروز (چهارشنبه 19 تیر 98) پوند انگلیس مبلغ 79 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت درهم امارات 

 • بیشترین قیمت امرز درهم: 3.547 تومان 
 • کمترین قیمت امروز درهم: 3.526 تومان
 • قیمت دیروز درهم: 3.535 تومان
 • قیمت چهارشنبه گذشته درهم: 3.536 تومان

امروز (چهارشنبه 19 تیر 98) درهم امارات مبلغ 5 تومان افزایش داشته است

نوسان قیمت لیر ترکیه 

 • بیشترین قیمت امروز لیر: 2.278 تومان
 • کمترین قیمت امروز لیر: 2.253 تومان 
 • قیمت دیروز لیر: 2.269 تومان 
 • قیمت چهارشنبه گذشته لیر: 2.2305 تومان

امروز (چهارشنبه 19 تیر 98) لیر ترکیه مبلغ 8 تومان افزایش داشته است

نظر شما چیست؟