18 تير 1398
قیمت امروز دلار و سایر ارزها سه‌شنبه 18 تیر 98
در این مطلب می‌توانید از آخرین قیمت روز ارز‌های مهم مانند (قیمت روز دلار، قیمت روز یورو، قیمت روز پوند انگلیس، قیمت روز درهم امارات و قیمت روز لیر ترکیه) با خبر شوید. همچنین در انتهای هر جدول نیز می‌توانید از بیشترین قیمت و کمترین قیمت هر ارز یا سکه در روز مطلع شوید (نرخ نوسانات در پایان روز در مطلب قرار می‌گیرد).

قیمت دلار، پوند، یورو، درهم و لیر -سه‌شنبه 18 تیر 98

در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت 6 ارز برتر برای ایرانیان را مشاهده کنید.

نوع ارز

قیمت سه‌شنبه 18 تیر 98 (تومان)

قیمت دلار آمریکا 

12.750

قیمت یورو

14.640
قیمت دلار کانادا 9.880
قیمت پوند انگلیس 16.140

قیمت لیر

2.275

قیمت درهم امارات

3.530

نوسان قیمت ارز در سه‌شنبه 18  تیر 98 

(با توجه به نوسانات بازار ساعت 4 بعد از ظهر نرخ بیشنه و کمینه امروز ارز منتشر می‌شود)

نوسان قیمت دلار آمریکا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار: 12.800 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار: 12.739 تومان
 • قیمت دیروز دلار: 12.791 تومان 
 • قیمت سه‌‌شنبه گذشته دلار: 12.800 تومان

امروز (سه‌شنبه 18 تیر 98) دلار آمریکا مبلغ 41 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت یورو 

 • بیشترین قیمت امرز یورو: 14.700 تومان 
 • کمترین قیمت امروز یورو: 14.639 تومان
 • قیمت دیروز یورو: 14.693 تومان 
 • قیمت سه‌شنبه گذشته یورو: 14.700 تومان

امروز (سه‌شنبه 18 تیر 98) یورو  مبلغ 48 تومان  کاهش داشته است.

نوسان قیمت دلار کانادا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار کانادا: 9.896 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار کانادا: 9.833 تومان
 • قیمت دیروز دلار کانادا: 9.853 تومان 
 • قیمت سه‌شنبه گذشته دلار: 9.849 تومان

امروز (سه‌شنبه 18 تیر 98) دلار کانادا مبلغ 37 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت پوند انگلیس 

 • بیشترین قیمت امروز پوند: 16.179 تومان
 • کمترین قیمت امروز پوند: 16.095 تومان
 • قیمت دیروز پوند: 16.132 تومان 
 • قیمت سه‌شنبه گذشته پوند: 16.275 تومان

امروز (سه‌شنبه 18 تیر 98) پوند انگلیس مبلغ 33 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت درهم امارات 

 • بیشترین قیمت امرز درهم: 3.536 تومان 
 • کمترین قیمت امروز درهم: 3.507 تومان
 • قیمت دیروز درهم: 3.511 تومان
 • قیمت سه‌شنبه گذشته درهم: 3.520 تومان

امروز (سه‌شنبه 18 تیر 98) درهم امارات مبلغ 22 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت لیر ترکیه 

 • بیشترین قیمت امروز لیر: 2.281 تومان
 • کمترین قیمت امروز لیر: 2.248 تومان 
 • قیمت دیروز لیر: 2.252 تومان 
 • قیمت سه‌شنبه گذشته لیر: 2.288 تومان

امروز (سه‌شنبه 18 تیر 98) لیر ترکیه مبلغ 25 تومان افزایش داشته است.

ایسوس

نظر شما چیست؟