17 تير 1398
قیمت امروز دلار و سایر ارزها دوشنبه 17 تیر 98
در این مطلب می‌توانید از آخرین قیمت روز ارز‌های مهم مانند (قیمت روز دلار، قیمت روز یورو، قیمت روز پوند انگلیس، قیمت روز درهم امارات و قیمت روز لیر ترکیه) با خبر شوید. همچنین در انتهای هر جدول نیز می‌توانید از بیشترین قیمت و کمترین قیمت هر ارز یا سکه در روز مطلع شوید (نرخ نوسانات در پایان روز در مطلب قرار می‌گیرد).

قیمت دلار، پوند، یورو، درهم و لیر -دوشنبه 17 تیر 98

در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت 6 ارز برتر برای ایرانیان را مشاهده کنید.

نوع ارز

قیمت دوشنبه 17 تیر 98 (تومان)

قیمت دلار آمریکا 

12.796

قیمت یورو

14.693
قیمت دلار کانادا 9.895
قیمت پوند انگلیس 16.163

قیمت لیر

2.255

قیمت درهم امارات

3.517

نوسان قیمت ارز در دوشنبه 17  تیر 98 

(با توجه به نوسانات بازار ساعت 4 بعد از ظهر نرخ بیشنه و کمینه امروز ارز منتشر می‌شود)

نوسان قیمت دلار آمریکا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار: 12.900 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار: 12.789 تومان
 • قیمت دیروز دلار: 12.898 تومان 
 • قیمت دوشنبه گذشته دلار: 12.700 تومان

امروز (دوشنبه 17 تیر 98) دلار آمریکا مبلغ 98 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت یورو 

 • بیشترین قیمت امرز یورو: 14.800 تومان 
 • کمترین قیمت امروز یورو: 14.689 تومان
 • قیمت دیروز یورو: 14.791 تومان 
 • قیمت دوشنبه گذشته یورو: 14.600 تومان

امروز (دوشنبه 17 تیر 98) یورو  مبلغ 101 تومان  کاهش داشته است.

نوسان قیمت دلار کانادا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار کانادا: 9.986 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار کانادا: 9.849 تومان
 • قیمت دیروز دلار کانادا: 9.987 تومان 
 • قیمت دوشنبه گذشته دلار: 9.929 تومان

امروز (دوشنبه 17 تیر 98) دلار کانادا مبلغ 87 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت پوند انگلیس 

 • بیشترین قیمت امروز پوند: 16.365 تومان
 • کمترین قیمت امروز پوند: 16.139 تومان
 • قیمت دیروز پوند: 16.361 تومان 
 • قیمت دوشنبه گذشته پوند: 16.468 تومان

امروز (دوشنبه 17 تیر 98) پوند انگلیس مبلغ 189 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت درهم امارات 

 • بیشترین قیمت امرز درهم: 3.556 تومان 
 • کمترین قیمت امروز درهم: 3.506 تومان
 • قیمت دیروز درهم: 3.557 تومان
 • قیمت دوشنبه گذشته درهم: 3.543 تومان

امروز (دوشنبه 17 تیر 98) درهم امارات مبلغ 38 تومان  کاهش داشته است.

نوسان قیمت لیر ترکیه 

 • بیشترین قیمت امروز لیر: 2.277 تومان
 • کمترین قیمت امروز لیر: 2.248 تومان 
 • قیمت دیروز لیر: 2.321 تومان 
 • قیمت دوشنبه گذشته لیر: 2.312 تومان

امروز (دوشنبه 17 تیر 98) لیر ترکیه مبلغ 65 تومان کاهش داشته است.

ایسوس

نظر شما چیست؟