16 تير 1398
قیمت امروز دلار و سایر ارزها یکشنبه 16 تیر 98
در این مطلب می‌توانید از آخرین قیمت روز ارز‌های مهم مانند (قیمت روز دلار، قیمت روز یورو، قیمت روز پوند انگلیس، قیمت روز درهم امارات و قیمت روز لیر ترکیه) با خبر شوید. همچنین در انتهای هر جدول نیز می‌توانید از بیشترین قیمت و کمترین قیمت هر ارز یا سکه در روز مطلع شوید (نرخ نوسانات در پایان روز در مطلب قرار می‌گیرد).

قیمت دلار، پوند، یورو، درهم و لیر -یکشنبه 16 تیر 98

در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت 6 ارز برتر برای ایرانیان را مشاهده کنید.

نوع ارز

قیمت یکشنبه 16 تیر 98 (تومان)

قیمت دلار آمریکا 

12.898

قیمت یورو

14.800
قیمت دلار کانادا 10.017
قیمت پوند انگلیس 16.413

قیمت لیر

2.328

قیمت درهم امارات

3.567

نوسان قیمت ارز در یکشنبه 16  تیر 98 

(با توجه به نوسانات بازار ساعت 4 بعد از ظهر نرخ بیشنه و کمینه امروز ارز منتشر می‌شود)

نوسان قیمت دلار آمریکا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار: 13.000 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار: 12.889 تومان
 • قیمت دیروز دلار: 12.940 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته دلار: 12.850 تومان

امروز (یکشنبه 16 تیر 98) دلار آمریکا مبلغ 40 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت یورو 

 • بیشترین قیمت امرز یورو: 14.950 تومان 
 • کمترین قیمت امروز یورو: 14.879 تومان
 • قیمت دیروز یورو: 14.842 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته یورو: 14.739 تومان

امروز (یکشنبه 16 تیر 98) یورو  مبلغ 42 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت دلار کانادا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار کانادا: 10.126 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار کانادا: 9.969 تومان
 • قیمت دیروز دلار کانادا: 10.121 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته دلار: 9.871 تومان

امروز (یکشنبه 16 تیر 98) دلار کانادا مبلغ 104 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت پوند انگلیس 

 • بیشترین قیمت امروز پوند: 16.589 تومان
 • کمترین قیمت امروز پوند: 16.333 تومان
 • قیمت دیروز پوند: 16.581 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته پوند: 16394 تومان

امروز (یکشنبه 16 تیر 98) پوند انگلیس مبلغ 184 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت درهم امارات 

 • بیشترین قیمت امرز درهم: 3.607 تومان 
 • کمترین قیمت امروز درهم: 3.551 تومان
 • قیمت دیروز درهم: 3.605 تومان
 • قیمت یکشنبه گذشته درهم: 3.519 تومان

امروز (یکشنبه 16 تیر 98) درهم امارات مبلغ 40 تومان کاهش داشته است.

نوسان قیمت لیر ترکیه 

 • بیشترین قیمت امروز لیر: 2.354 تومان
 • کمترین قیمت امروز لیر: 2.317 تومان 
 • قیمت دیروز لیر: 2.352 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته لیر: 2.233 تومان

امروز (یکشنبه 16 تیر 98) لیر ترکیه مبلغ 23 تومان کاهش داشته است.

نظر شما چیست؟